Harmonogram

Szczegółowy harmonogram pn: Szkolenie komputerowe na poziomie zaawansowanym C
Harmonogram: