Nagłówek

Bezpłatne, certyfikowane kursy komputerowe ECDL

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno – Gospodarcze zaprasza do wzięcia
udziału w projekcie „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich – edycja II”.