Opis projekt start

Projekt skierowany jest do osób:

  • pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego
  • posiadających wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie,
  • w wieku 25 lat i więcej,
  • wykazujących  własną inicjatywę uczestnictwa w szkoleniu,
  • nie prowadzących działalności gospodarczej

więcej …