Podpis projekt finansowany

Projekt pt. „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich – edycja II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.