Dokumenty – stare


Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach szkoleń komputerowych dla uczestników projektu „Kompetencje cyfrowe dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę podręczników na szkolenia komputerowe dla uczestników projektu: „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania objętego ofertą na obsługę trenerską szkoleń z dnia 26.09.2017. zostały wyłonione następujące podmioty:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty do zapytania ofertowego na zakup i dostawę podręczników na szkolenie komputerowe dla uczestników projektu: „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich” z dnia 17.10.2017r.

Szczegóły w załączniku: